Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Intoksikaatiomahaneste, mahanesteestä

11046 Gj-Intoks

Tiedustelut

Asiakaspalvelu puh. 040 6356351

Asiantuntijat

erikoistuva lääkäri Aino Sepänniemi: aino.sepanniemiatnordlab.fi / 0406356298

Indikaatiot

Intoksikaationäytteen säilytys mahdollisia tulevia analyysejä varten (hoidollinen tarve tai kuolemansyynselvitys).

Näyteastia

Kierrekorkillinen purkki

Näyte

50 - 100 ml mahanestettä. Näytetarraan merkitään tarkka näytteenoton päivä ja kellonaika ja lisäksi sen hoitoyksikön ammattihenkilön nimikirjaimet, joka vastaa potilaan tunnistamisesta.

Intoksikaationäytettä säilytetään avaamattomana laboratoriossa -20C pakastimessa näytteenottohetkestä alkaen 6 kk ajan. Tämän jälkeen laboratorio hävittää näytteet, ellei hoitavasta yksiköstä erikseen pyydetä pitempää säilytystä.

Näytteet voidaan lähettää analysoitavaksi huoneenlämmössä.

Menetelmä

Näytteistä tehtävät tutkimukset tehdään tarvittaessa THL:ssä.

NordLabissa ei näistä näytteistä voida analyyseja tehdä.

Yleistä

Poliisin on suoritettava oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn tutkinta, mikäli kuoleman syynä on/voi olla mm. vakava vamma, rikos, itsemurha, myrkytys tai hoitotoimenpide (Laki kuolemansyyn selvittämisestä 459/1973). Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen tekee oikeuslääkäri. Kaikki oikeuslääketieteellisissä ruumiinavauksissa kuolemansyyn selvittämiseksi talteenotetut oikeuskemialliset näytteet tutkitaan Suomessa keskitetysti THL:ssä.

Kuolemansyynselvityksen lisäksi intoksikaationäytteitä voidaan ottaa talteen myös hoidollisia tarpeita varten epäselvissä tapauksissa.

Näissä tapauksissa potilaasta tulee ottaa sairaalassa talteen veri- (11044 B -Intoks) ja virtsanäyte (11045 U -Intoks ), mahanestettä tai oksennusta (11046 Gj-Intoks), sekä löydettäessä havaitut lääkeainepurkit, reseptit ja vastaava selvitysaineisto. Näytteistä tehdään laboratoriotutkimuspyynnöt tavanomaisten laboratoriotutkimusten tapaan näytteiden rekisteröimiseksi. Tutkimuspyyntö käsittää ainoastaan näytteen ottamisen, käsittelyn ja 6 kk varastoinnin. Näytteiden lähettämisestä analysoitavaksi on sovittava erikseen Asiakaspalvelun kanssa puh. 040 6356351. Lähettämistä varten tarvitaan huolellisesti täytetty THL:n lähete.

Hoitoyksikön tulee säilyttää itse lääkepurkit ja vastaava selvitysaineisto.

Huomautuksia

Ks. myös 11044 B -Intoks ja 11045 U -Intoks

Päivitetty 09.03.2018 / TIM

Sivun alkuun