Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

C-reaktiivinen proteiini, herkkä, plasmasta

11031 P -hs-CRP

Tiedustelut

Erityisanalytiikan laboratorio, puh. 040 6356373

Asiantuntijat

apulaisylilääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290, kemisti Pirjo Hedberg: pirjo.hedbergatnordlab.fi / 040 6356269 ja kemisti Minna Juntunen: minna.juntunenatnordlab.fi / 040-6356389

Indikaatiot

Aterotromboosin ja koronaaritaudin riskin arviointi.

Näyteastia

Li-hepariini-geeliputki 5 ml

Näyte

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml plasmaa. Plasma säilyy jääkaapissa 8 vrk, pitempiaikainen säilytys pakastettuna. Määritys voidaan tehdä myös seerumista tai EDTA-plasmasta. Sulatuksen jälkeen plasmanäyte on sentrifugoitava.

LÄHETYS: Plasmanäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Immunonefelometrinen

Tekotiheys

Kerran viikossa

Tulokset valmiina

Kahden viikon kuluessa

Yleistä

C-reaktiivinen proteiini (CRP) kuuluu maksan syntetisoimiin akuutin faasin proteiineihin, joiden synteesi stimuloituu mm. interleukiinien vaikutuksesta. CRP:tä syntetisoituu, myös sepelvaltimoiden sileissä lihassoluissa. Jo lievästi koholla olevan seerumin tai plasman CRP-pitoisuuden on osoitettu liittyvän lisääntyneeseen aterotromboosin ja koronaaritaudin riskiin, joka on kolesteroli-, HDL- ja LDL-pitoisuuksista riippumaton. Herkkä CRP-määritys on herkistetty mittaamaan hyvin matalia C-reaktiivisen proteiinin pitoisuuksia. Sitä ei tule käyttää akuuttien infektioiden arvioimiseen.

Viitearvot

aikuiset 0.2 - 3 mg/l

Tulkinta

Herkkä CRP-määritys näyttäisi ennustavan itsenäisesti sydäninfarktin, aivovaltimotukoksen, perifeerisen valtimosairauden ja äkillisen sydänkuoleman riskiä. Sydäntaudin diagnostiikassa on käytössä seuraavat riski-rajat sydäninfarktille, aivoinfarktille tai perifeeriselle ateroskleroosille:

hs-CRP alle 1.0 mg/l, pieni valtimotaudin (suhteellinen) riski hs-CRP 1.0 - 3.0 mg/l, keskitason (suhteellinen) riski hs-CRP yli 3.0 mg/l, suuri (suhteellinen) riski

Huomautuksia

Näytteen voimakas lipeemisyys häiritsee määritystä.

Päivitetty 19.12.2018 / TIM

Sivun alkuun