Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Glukoosi, vieritutkimus, plasmasta

10756 P -Gluk-VT

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio. puh. 040 6356351, tk-laboratoriot

Asiantuntijat

kemisti Tarja Melkko: tarja.melkkoatnordlab.fi / 040 635 6288 ja ylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Hypo- tai hyperglykemiaepäily, diabeteksen seuranta, potilasmittausten ohjaus

Esivalmistelu

Paastopitoisuutta varten vähintään 10 tunnin paasto ennen näytteenottoa

Näyte

NÄYTE: määritys tehdään ihopistonäytteestä glukoosivierimittarilla

Menetelmä

Elektrokemiallinen (biosensori)

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Diabeteksen seurannassa käytetään useimmin veren glukoosin määrityksiä ihopistonäytteistä. Laboratoriomäärityksillä voidaan ohjata potilaan omia tai hoitoyksikön tekemiä määrityksiä.

Viitearvot

kaikki 4.2 - 6 mmol/l

Tulkinta

 Viiteväli         4.2 - 6.0 mmol/l (paastoarvo)

Näytemuodon vaikutus: Glukoosipikamittareiden tulostaso on vakioitu plasman tasolle ihopisto- ja kokoverinäytteestä huolimatta, jotta ihopisto- ja laskimonäytteestä määritetyt glukoosipitoisuudet vastaisivat toisiaan. Ei-paastonäytteessä glukoosipitoisuus on ihopistonäytteessä kuitenkin 10-15 % suurempi kuin laskimonäytteessä, koska ihopisto- eli kapillaariverinäyte edustaa arterioliverta (glukoosia ei ole vielä otettu soluihin), kun taas laskimonäyte kuvastaa solujen käyttämättä jäänyttä glukoosin osuutta.

WHO:n luokitus plasman glukoosipitoisuuksille (mmol/l) on seuraava (WHO 1999):

 Luokitus        Plasma, laskimonäyte (ihopistonäyte)
 Terveet          Paastoarvo -6.0
              2 h arvo  -7.7 (ihopisto -8.8)
 Suurentunut paastoglukoosi Paastoarvo 6.1-6.9
              2 h arvo  -7.7 (ihopisto -8.8)
 Heikentynyt glukoosinsieto Paastoarvo -6.9
              2 h arvo  7.8-11.0 (8.9-12.1)
 Diabetes          Paastoarvo > 6.9
              2 h arvo  > 11.0 (ihop > 12.1)

Raskaudenajan paastoverensokeri on terveellä henkilöllä enintään 5.3 mmol/l ja 2h arvo glukoosikokeessa enintään 8.7 mmol/l (laskimonäyte) tai 9.6 mmol/l (ihopistonäyte).

Diabeetikon hoidossa pyritään likimain paastoverensokeriin 4 - 6 mmol/l ja aterian jälkeen alle 8 mmol/l (ihopistonäytteestä alle 9 mmol/l) glukoosipitoisuuteen.

Päivitetty 05.11.2018 / TP

Sivun alkuun