Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Insuliini-koe, last.aivolis.etulohk.vajaatoim.dg

10647 Pt-Insu-R3

Osatutkimukset

fS-GH, P -ACTH, P -Gluk ja S -Korsol

Tiedustelut

Erityisanalytiikan laboratorio, puh. 040 6356373

Asiantuntijat

kemisti Anna Hyyryläinen: anna.hyyrylainenatnordlab.fi / 040 6356412, professori Juha Risteli: juha.risteliatnordlab.fi / 040 6356295 ja professori Olli Vuolteenaho: olli.vuolteenahoatnordlab.fi / 0406356423

Indikaatiot

Lasten aivolisäkkeen etulohkon toiminnan tutkiminen. Stressinsietokyvyn tutkiminen.

Esivalmistelu

Koetta ei pidä suorittaa henkilölle, jolla on epilepsia. Selvästi alentunut S-Korsol (alle 0.2 µmol/l) vaatii varovaisuutta kokeen suorittamisessa.

Prednisoloni ja eräät muut kortikosteroidit häiritsevät kortisolin määritystä. Mikäli kortikosteroidihoitoa ei voi keskeyttää, tulisi siirtyä deksametasoniin.

Potilas paastoaa ja on levossa vähintään 10 tuntia ennen koetta ja sen aikana. Suositellaan i.v. -kanyylin asentamista kokeen suorittamiseksi. Potilaan valmistautumisen tueksi on olemassa Potilasohje http://www.nordlab.fi/fi/node/220#Pt-Insu-R3

Suoritus

Kokeen suorittaja ja näytteenottaja: osasto.

Hypoglykemiavaaran vuoksi koe suoritetaan lääkärin valvonnassa. Ks. kohta HUOMAUTUKSIA.

Otetaan 0 min verinäytteet klo 8 ja heti sen jälkeen annetaan lyhytvaikutteista insuliinia 0.1 IU/kg nopeana injektiona.

Otetaan verinäytteet 15, 30, 60, 90 ja 120 min kuluttua injektiosta.

Kokeen loputtua annetaan potilaalle sokeripitoista mehua tai ruokaa.

Näyte

P-Gluk: Laskimoverta 2 ml fluoridisitraattivakuumiputkeen ja sekoitetaan kallistelemalla 12-15 kertaa. Säilyvyys: 6 tuntia huoneenl ja 1 vrk jääkaapissa S-Korsol: 1 (0,3) ml seerumia. Säilyvyys: +20 C 1 vrk, +4 C 3 vrk, -20 C kk:sia. fS-GH: 1 (0,3) ml seerumia. Säilyvyys: +20 C 1 vrk, +4 C 2 vrk, -20 C kk:sia. P-ACTH: 2 x 1 (0,3) ml EDTA-plasmaa. Verinäyte on jäähdytettävä heti jää- vesiseoksessa. Plasma on erotettava tunnin kuluessa soluista ja pakastettava välittömästi 2 putkeen. Säilyvyys: +4 C 3 tuntia, -20 C kk:sia

Tekotiheys

fS-GH 1 x vk, muut useammin

Tulkinta

Jotta koe olisi luotettava, on potilaan oltava oireisessa hypoglykemiassa ja P-Gluk laskettava arvoon 2.4 mmol/l tai sen alle kokeen aikana.

Normaalisti S-Korsol, fS-GH ja P-ACTH nousevat.

Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminnassa S-KORSOL, fS-GH ja P-ACTH nousevat vain vähän tai eivät lainkaan. Kasvuhormonivajeeseen viittaa, jos nousu on vähäistä kahdessa stimulaatiokokeessa. Normaalisti S-GH nousee yli arvon 7.5 µg/l.

Huomautuksia

Kokeen luotettavuuden vuoksi tulisi potilaan saada hypoglykemian oireita. Koe keskeytetään valvovan lääkärin katsoessa sen tarpeelliseksi (mm. hikoilu kestää yli 20 min, rintakipuja, tajunnanmenetys tai epileptinen kohtaus). Tällöin annetaan heti i.v. -infuusiona 10 % glukoosia esim. 60 ml. Lapsille annetaan 10 % glukoosia painon mukaan, esim 10 ml/10 kg. Jatketaan hitaana infuusiona 5% glukoosilla. Verinäytteiden ottamista jatketaan ja päätteeksi annetaan esim. hydrokortisonia 100 mg i.v.

Päivitetty 01.12.2017 / AH

Sivun alkuun