Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Bakteeri ja sieni, viljely, FAN aerobipullo, märkäeritteestä

10495 Pu-BakAeVi

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh 040 6356351, OML, Bakteerilaboratorio 1 040 6356306.

Indikaatiot

Näytteen viljely veriviljelypullossa varsinaisen viljelytutkimuksen (Pu-Baktvi1 jne) lisäksi, kun halutaan tehostaa viljelytutkimuksen onnistumista. Huom! Verta tai sen osia kasvaakseen vaativat mikrobit kuten pneumokokki ja hemofiilukset eivät kasva veriviljelypullossa verettömästä näytteestä kuten selkäydinneste ja virtsa. Hyvin niukka näyte kannattaa lähettää ensisijaisesti anaerobianpullassa.

Esivalmistelu

Mikrobiologian lähete https://www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdf Kliininen diagnoosi, kysymyksenasettelu, mikrobilääkehoito (sekä ennen näytteenottoa että sen jälkeen aloitettu).

Näyteastia

Bact/Alert FA tai FA plus veriviljelypullo

Näyte

Enintään 10 ml näytettä suoraan aerobiin veriviljelypulloon. Näytteenotossa noudatettava tarkkaa aseptiikkaa. Näyte tulee lähettää mahdollisimman nopeasti laboratorioon, jossa se laitetaan seulonta-automaattiin. Mikäli näytettä ei voida nopeasti lähettää, sitä tulee säilyttää huoneenlämmössä. Lähetteestä tulee käydä ilmi näytteenottoaika ja näytteen säilytys.

Menetelmä

Viljely FAN-aerobipullossa. Viljely seulotaan Nordlab Oulun päivystyslaboratoriossa. Sitä inkuboidaan enintään 5 vuorokautta. Positiivisten seulontaviljelyiden jatkotutkimukset tehdään mikrobiologian laboratoriossa. Aiheuttajamikrobi(t) tunnistetaan alustavasti värjäys- ja antigeenimäärityksillä ja tarkemmin jatkoviljelyillä. Viljelyillä eristetyille bakteereille ja hiivasienille tehdään tarvittavat mikrobilääkeherkkyysmääritykset.

VASTAUS: Päivystyslaboratorio ilmoittaa positiivisen seulontatuloksen välittömästi osastolle. Negatiivinen seulontalöydös tulostetaan normaalisti ATK:lla inkubaatioajan päätyttyä. Mikrobiologian laboratorio tulostaa ATK:lla potilasta hoitavalle osastolle positiivisen seulontalöydöksen jatkotutkimukset sitä mukaa, kuin ne valmistuvat.

Tekotiheys

päivittäin

Tulkinta

Viljelylöydökset on tulkittava näytteen laadun ja kliinisten taudinkuvan perusteella. Löydös katsotaan näytteenottokontaminaatiosta johtuvaksi, jos se ei sovi yhteen kliinisten ja muitten laboratoriolöydösten kanssa.

TULOKSET VALMIINA: Seulonta: negatiivinen 5 vuorokaudessa, positiivinen yleensä 1/2 - 2 vuorokaudessa. Jatkotutkimukset: värjäystulos tunnin sisällä viljelypullon saavuttua mikrobiologian laboratorioon, alustava lajitunnistus ja mikrobilääkeherkkyysmääritys yleensä vrk:n sisällä ja lopullinen vastaus yleensä 2 - 3 vrk:n kuluessa. Lisävastauksena voidaan ilmoittaa myöhemmin esim. bakteerilajin alatyyppi.

Huomautuksia

Seulontapositiivisten pullojen jatkotutkimukset vastataan Pu-BaAeJVi-tutkimusnimikkeellä.

Päivitetty 10.10.2022 / SL

Sivun alkuun