Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Aldosteroni, seerumista

1034 S -Aldos

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

NÄYTE: 1 ml seerumia. Näyte otetaan aamulla klo 7-10 yli 2 tuntia sängystä nousun jälkeen, kun potilas on istunut 10-15 min. Mikäli potilas on makuulla, potilaan tulisi olla vähintään tunti vuodelevossa ennen näytteenottoa. Näytteenottaja lisää vakiokommentin "Potilas makuulla, viitevälit ks. tulkinta"

Näyte otetaan huoneenlämmössä seerumi-putkeen. Seerumi erotellaan mahdollisimman pian ja pakastetaan 3 tunnin kuluessa näytteenotosta.

LÄHETYS: Näyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS/MS).

Viitearvot

kaikki alle 520 pmol/l

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirja

https://huslab.fi/ohjekirja/1034.html

Huomautuksia

9.1.2023 alkaen, primäärisen hyperaldosteronismin seulontaa ja diagnostiikkaa varten otetaan käyttöön uusi massaspektrometriamenetelmällä tehtävä aldosteronin alihankintatutkimus NordLabin immunokemiluminometrisen aldosteroni-tutkimuksen rinnalle. Kahden eri menetelmän rinnakkaisella tarkastelulla tutkitaan kumpi menetelmä on herkempi ja kustannusvaikuttavampi hyperaldosteronismin diagnostiikassa. Laboratorion veloitus on rinnakkaisnäytteiden kohdalla sama kuin rutiininäytteissä, tilaajalle ei aiheudu lisäkustannuksia. Menetelmien välillä odotetaan olevan mahdollinen tasoero, esimerkiksi plasman aldosteronin pitoisuus voi olla korkeampi kuin seerumin aldosteronin pitoisuus. Tämä voi vaikuttaa jonkin verran aldosteroni-reniinin (A/R) suhteen raja-arvoon. Suosittelemme, että hoitavat lääkärit tilaavat molemmat aldosteroni-tutkimukset plasman reniini-tutkimuksen rinnalla. NordLabissa tehdään myös tilastollinen menetelmien vertailu, jossa analysoidaan näiden eri aldosteroni-menetelmien tasoero ja vaikutus A/R suhteeseen. Raportti ilmoitetaan myöhemmin julkisella tiedotteella asiakkaille. Katso yst. myös lääketieteellinen tiedote julkaistu 22.12.2022

https://www.nordlab.fi/arkisto/ajankohtaista-ammattilaisille/laaketieteellinentiedote-ammattilaiset/

Päivitetty 05.01.2023 / IN

Sivun alkuun