Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Aldosteroni, vuorokausivirtsasta

1033 dU-Aldos

Tiedustelut

Erityisanalytiikan laboratorio, puh. 040 6356373

Asiantuntijat

apulaisylilääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290 ja kemisti Anna Hyyryläinen: anna.hyyrylainenatnordlab.fi / 0406356412

Indikaatiot

Hypertension etiologian selvittely (yleensä yhdessä plasman reniinimäärityksen kanssa). Reniini-angiotensiini-aldosteronijärjestelmän häiriöiden selvittely. Elektrolyyttihäiriöt.

Esivalmistelu

Mahdollinen hypokalemia tulisi korjata edeltävästi ja tuloksiin vaikuttavat lääkkeet pyritään mahdollisuuksien mukaan keskeyttämään (hoitavan lääkärin arvion perusteella). Verenpainelääkkeistä pyritään ensivaiheessa ainakin spironolaktoni, eplerenoni, amiloridi ja triamtereeni sekä myös muut diureetit keskeyttämään 4 viikkoa edeltävästi. Myös beta-salpaajat, sentraalisesti vaikuttavat verenpainelääkkeet, ACE-estäjät, AT-salpaajat, kalsiumkanavan salpaajat (dihydropyridiinijohdokset) ja reniininestäjät on suositeltavaa keskeyttää 2 viikkoa edeltävästi. Mahdollisuuksien mukaan tulehduskipulääkkeet tulisi keskeyttää 2 viikkoa edeltävästi. Jos estrogeeni- ja progestiinivalmisteiden vaikutus tuloksiin halutaan poistaa, niin niiden käyttö tulisi keskeyttää 4 viikkoa edeltävästi. Lakritsia ja salmiakkia sisältävien tuotteiden käyttö tulee lopettaa mieluiten 4 viikkoa ennen näytteenottoa. Lääkkeiden vaikutuksista tuloksiin, ks. tutkimusten P -Aldos (n:o 6078) ja P -Reninm (n:o 6339) ohjekirjasivut. Myös natriumin saanti vaikuttaa tulokseen (ks. Yleistä). Kuukautiskierron vaihe voi vaikuttaa tulokseen (ks. Tulkinta). Rasittavaa liikuntaa tulee välttää edeltävän vuorokauden ja keräyksen aikana.

Virtsan keräyksestä on olemassa potilasohje https://www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/potilaille-annettavat-ohjeet/

Näyteastia

11 ml säilöntäaineeton putki (Z-putki)

Näyte

NÄYTE: 5 ml hyvin sekoitettua vuorokausivirtsaa. Keräyksen aikana virtsa säilytetään kylmässä. Säilöntäaineita ei saa käyttää. Vuorokausivirtsan tilavuus mitataan ja syötetään atk-järjestelmään tai merkitään näytetarraan, ja virtsanäyte lähetetään välittömästi laboratorioon. Laboratoriossa virtsanäyte pakastetaan heti. Virtsanäyte säilyy jääkaapissa yhden vuorokauden.

LÄHETYS: Virtsanäyte lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen.

Tekotiheys

Kerran viikossa

Tulokset valmiina

Kahden viikon kuluessa

Yleistä

Reniini-angiotensiini-aldosteronijärjestelmä säätelee keskeisesti verenpainetta. Reniini on munuaisten jukstaglomerulaarisolujen tuottama proteolyyttinen entsyymi. Reniinin vaikutuksesta angiotensinogeenistä muodostuu angiotensiini I ja siitä edelleen angiotensiini II, joka lisää aldosteronin eritystä. Aldosteroni lisää natriumin takaisinottoa munuaisissa, millä on elimistön nestemäärää ja verenpainetta ylläpitävä ja kohottava vaikutus. Natriumin takaisinoton yhteydessä kaliumin eritys munuaisten kautta lisääntyy.

Reniinin eritystä lisää pääasiassa munuaisten perfuusion aleneminen ja pienentynyt natriumpitoisuus distaalisessa tubuluksessa. Myös sympaattisen hermoston aktiivisuus lisää reniinin eritystä. Aldosteronin eritystä stimuloivat angiotensiini II:n ohella jossain määrin myös ACTH ja suurentunut kaliumpitoisuus.

Viitearvot

kaikki 3.3 - 78 nmol

Tulkinta

Suurentuneita aldosteronipitoisuuksia todetaan primaarisessa ja sekundaarisessa hyperaldosteronismissa.

Primaarisessa hyperaldosteronismissa aldosteronin eritys on lisääntynyt ja plasman reniinipitoisuus matala.

Sekundaarisessa hyperaldosteronismissa kuten essentiellissa verenpainetaudissa, munuaisvaltimoiden ahtaumassa, kroonisessa munuaisten vajaatoiminnassa ja pahanlaatuisessa verenpainetaudissa kohoavat sekä aldosteronin eritys että reniinipitoisuus.

Raskauteen liittyy fysiologisesti sekundaarisen hyperaldosteronismin kaltainen tila.

Kuukautiskierron jälkipuoliskolla aldosteronieritys on yleensä selvästi suurempi.

Alentunutta aldosteronin eritystä todetaan hypoaldosteronismin eri muodoissa ja lisämunuaisen vajaatoiminnan (Addisonin taudin) yhteydessä.

Lisääntyneen kortisolivaikutuksen yhteydessä sekä aldosteroni- että reniinipitoisuudet yleensä laskevat. Lakritsi- ja salmiakkituotteiden sisältämä glykyrretiinihappo voi aiheuttaa vastaavankaltaisen tilan, jossa kortisolin hidastunut muuntuminen kortisoniksi johtaa sen mineralokortikoidivaikutuksen merkittävään lisääntymiseen.

Päivitetty 08.07.2022 / IN

Sivun alkuun