Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan


Olemme ottaneet käyttöön uuden tutkimusohjekirjan.

Tätä sivustoa ei enää aktiivisesti ylläpidetä uuden tutkimusohjekirjan julkaisemisen jälkeen.

Ongelmatilanteissa ottakaa tarvittaessa yhteyttä NordLab asiakaspalveluun www.nordlab.fi

Laktaatti, päivystystutkimus, pleuranesteestä

10304 Pf-LaktTeh

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio. puh. 040 6356351

Asiantuntijat

apulaisylilääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290, kemisti Anna Hyyryläinen: anna.hyyrylainenatnordlab.fi / 0406356412 ja ylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Pleuriittien erotusdiagnostiikka

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5 ml

Näyte

NÄYTE: 3 ml Li-hepariiniputkeen. Sakkainen näyte sentrifugoidaan 2000 g 15 min kylmässä. Näytettä ei erotella. Samasta putkesta ei määritetä Pf-Solut -tutkimusta (näyte pysyy mahdollisimman anaerobisena). Pf-pH-tutkimus voidaan ottaa samaan putkeen.

Määritys on tehtävä välittömästi tai näyte jäähdytetään heti näytteenoton jälkeen. Näyte säilyy kylmägeelillä jääkaapissa edustavana enintään 30 min.

LÄHETYS: Kylmänä (kylmägeeli tai jäävesihaude) 30 min sisällä näytteenotosta. Näytettä ei lähetetä OYS:n ulkopuolelta.

Menetelmä

Amperometrinen (verikaasuanalysaattorin laktaattielektrodi)

Tekotiheys

Päivittäin.

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Laktaattipitoisuus nousee kudosnesteissä anaerobisen glykolyysin seurauksena. Kudosnesteiden laktaattipitoisuuden suureneminen on vähemmän riippuvainen plasmapitoisuudesta kuin glukoosipitoisuuden pieneneminen, johon plasman glukoosipitoisuus vaikuttaa voimakkaasti. Siksi laktaattipitoisuuden määritykset soveltuvat bakteriellien tulehdusten pikadiagnostiikkaan glukoosipitoisuuksia paremmin.

Tulkinta

Yli 5 mmol/l laktaattipitoisuus viittaa bakteeri-infektioon, korkeita arvoja esiintyy myös tuumoriin liittyen. Transsudaatin ja muun ei-bakteriellin pleuranesteen (esim. maksakirroosi, nefroosi, trauma, SLE) pitoisuus on tavallisesti enintään 5 mmol/l.

Päivitetty 27.01.2021 / IN

Sivun alkuun