Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Albumiini, virtsasta

1029 U -Alb

Tiedustelut

Lasten laboratorio, puh. 040 3656372

Asiantuntijat

kemisti Tarja Puolakanaho: tarja.puolakanahoatnordlab.fi / 040 6356 293 ja vs. osastonylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Munuaisten toiminnan tutkiminen

Näyteastia

11 ml säilöntäaineeton putki (Z-putki)

Näyte

NÄYTE: 5 ml virtsaa. Näyte säilyy jääkaapissa viikon, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Virtsanäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Fotometrinen, immunoturbidimetrinen. Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Virtsan proteiinipitoisuus vaihtelee vuorokauden aikana pystyasentoon, fyysiseen rasitukseen, kuumeeseen tai kylmäaltistukseen ja moniin yleissairauksiin sekä veden eritykseen liittyen. Virtsan albumiinierityksen lisääntymistä käytetään erityisesti munuaissairauksien seulonnassa. Veden erityksen vaikutusta tuloksiin voidaan vähentää suhteuttamalla pitoisuustulos kreatiniinin pitoisuuteen, ks. U-Albumiinin ja kreatiniinin suhde (U-AlbKre).

Viitearvot

kaikki 0 - 25 mg/l

Tulkinta

Suurentunut virtsan albumiinieritys viittaa glomerulusvaurioon, kun epäspesifiset syyt on suljettu pois.

Päivitetty 15.12.2017 / TIM

Sivun alkuun