Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Multippeli endokriininen neoplasia tyyppi 1, MEN1-geenin yleisimpien mutaatioiden DNA-tutkimus, verestä

10276 B -MEN12-D

Tiedustelut

Genetiikan laboratorio, puh. 040 6356318 tai 040 6356302

Asiantuntijat

sairaalageneetikko Marja-Leena Väisänen: marja-leena.vaisanenatnordlab.fi / 040-635 6302

Indikaatiot

Kliininen epäily MEN1-oireyhtymästä.

Näyteastia

EDTA-putki 5 ml

Näyte

NÄYTE: Näytteeksi otetaan 5 ml laskimoverta EDTA-putkeen. Näytteen mukaan liitetään Genetiikan laboratorion lähete, jonka saa laboratorion kotisivuilta (www.nordlab.fi ja sieltä valitsemalla Lähetteet/Genetiikan laboratorio, NordLab Oulu).

LÄHETYS: OYS:ssa otettu näyte toimitetaan genetiikan laboratorioon (S6E 1. krs). OYS:n ulkopuolella otettu näyte lähetetään pika- tai ykköspostissa osoitteeseen: NordLab Oulu, Genetiikan laboratorio, PL 500, 90029 OYS. Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä eikä se saa jäätyä.

Tarvittaessa näytettä voidaan säilyttää jääkaapissa 1-3 vrk ennen lähetystä.

Menetelmä

MEN1-geenin eksonien 2, 9 ja 10 PCR-monistus ja mutaation tunnistaminen joko agaroosigeelielektroforeesilla (valtamutaatio) tai sekvensoimalla.

Tekotiheys

Noin kerran kuukaudessa/tarvittaessa

Tulokset valmiina

2-6 viikon kuluessa näytteen saapumisesta.

Yleistä

Multippeli endokriininen neoplasia, tyyppi 1 (MEN1) on autosomissa vallitsevasti periytyvä harvinainen syöpäoireyhtymä. Tauti altistaa umpieritysrauhasten/kudosten kasvaimille, joita esiintyy erityisesti lisäkilpirauhasissa, haimassa ja aivolisäkkeen etulohkossa. Tauti aiheutuu MEN1-tuumorisupressorigeenin mutaatioista, joita tunnetaan yli 350. Suomalaisissa MEN1 perheissä/suvuissa on esiintyy toistuvasti kuusi eri mutaatiota, joista yleisin on eksonin 10 alueella sijaitseva ns. valtamutaatio c.1356_1367del12 (aikaisempi merkintä 1466del12). Muita Suomessa tunnettuja mutaatioita ovat c.125G>C (p.G42A) ja c.249_252del4 (p.L83fs) (aikaisempi merkintä 359del4) eksonissa 2, c.1252G>A (p.D418N) eksonissa 9 sekä c.1546insC (p.R516fs) (aikaisempi merkintä 1657insC) ja c.1579C>T (p.R527X) eksonissa 10.

Tulkinta

Mutaation löytyminen varmistaa sen, että kyseessä on MEN1-oireyhtymä. Oireettomalla henkilöllä mutaatiolöydös merkitsee kasvanutta riskiä sairastua ja mahdollistaa tehostetun ennakoivan seurannan.

Päivitetty 04.06.2018 / MLV

Sivun alkuun