Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Albumiini, aivo-selkäydinnesteestä

1027 Li-Alb

Tiedustelut

Erityisanalytiikan laboratorio, puh. 040 6356373

Asiantuntijat

kemisti Antti Rivinoja: antti.rivinojaatnordlab.fi / 040-6356398 ja ylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Keskushermoston sairauksien diagnostiikka

Näyteastia

Steriili kierrek. muoviputki 7 ml

Näyte

NÄYTE: 0.5 ml selkäydinnestettä. Näytteessä ei saa olla verta. Mikäli näytettä ei lähetetä laboratorioon välittömästi, se sentrifugoidaan 2000 x g 10 min. Supernatantti säilyy jääkaapissa 1 viikon, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Selkäydinnestenäyte lähetetään huoneenlämpöisenä mikäli perillä 1 vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muuten kylmänä.

Menetelmä

Fotometrinen, immunoturbidimetrinen. Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys

Kolmena arkipäivänä viikossa

Tulokset valmiina

Kahden arkipäivän kuluessa näytteen saapumisesta.

Yleistä

Likvorissa on normaalitilassa albumiinia muutama prosentti seerumin albumiinipitoisuudesta. Veri-aivoesteen läpäisevyyden lisääntyessä erilaisissa sairaustiloissa pitoisuus suurenee.

Viitearvot

aikuiset,18-29 v alle 382 mg/l
aikuiset,30-49 v alle 400 mg/l
aikuiset yli 50 v alle 439 mg/l

Tulkinta

Likvorin albumiinipitoisuus suurenee aivoverenvuotojen, keskushermoston tulehdusten, kasvaimien ja traumojen yhteydessä sekä muissa veri-aivoesteen vaurioissa. Keskushermostoperäisissä tulehduksissa likvorin IgG-pitoisuus suurenee albumiinipitoisuutta enemmän, ks. Li-IgG-Ind.

Päivitetty 11.12.2020 / AR

Sivun alkuun