Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Albumiini, aivo-selkäydinnesteestä

1027 Li-Alb

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Sinikka Liimatainen: sinikka.liimatainenatnordlab.fi / 040 6356285 ja ylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Keskushermoston sairauksien diagnostiikka

Näyteastia

Steriili kierrek. muoviputki 7 ml

Näyte

NÄYTE: 0.5 ml selkäydinnestettä. Näytteessä ei saa olla verta. Mikäli näytettä ei lähetetä laboratorioon välittömästi, se sentrifugoidaan 2000 x g 10 min. Supernatantti säilyy jääkaapissa 1 viikon, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Selkäydinnestenäyte lähetetään huoneenlämpöisenä mikäli perillä 1 vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muuten kylmänä.

Menetelmä

Fotometrinen, immunoturbidimetrinen.

Tekotiheys

Kolmena arkipäivänä viikossa

Tulokset valmiina

Kahden arkipäivän kuluessa näytteen saapumisesta.

Yleistä

Likvorissa on normaalitilassa albumiinia muutama prosentti seerumin albumiinipitoisuudesta. Veri-aivoesteen läpäisevyyden lisääntyessä erilaisissa sairaustiloissa pitoisuus suurenee.

Viitearvot

aikuiset,18-29 v alle 382 mg/l
aikuiset,30-49 v alle 400 mg/l
aikuiset yli 50 v alle 439 mg/l

Tulkinta

Likvorin albumiinipitoisuus suurenee aivoverenvuotojen, keskushermoston tulehdusten, kasvaimien ja traumojen yhteydessä sekä muissa veri-aivoesteen vaurioissa. Keskushermostoperäisissä tulehduksissa likvorin IgG-pitoisuus suurenee albumiinipitoisuutta enemmän, ks. Li-IgG-Ind.

Päivitetty 02.09.2021 / SL

Sivun alkuun