Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Nesteen tunnistaminen, eritteestä

10242 Se-Neste-O

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio. puh. 040 6356351

Asiantuntijat

apulaisylilääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290 ja kemisti Sinikka Liimatainen: sinikka.liimatainenatnordlab.fi / 040 6356285

Indikaatiot

Tutkimus voidaan pyytää, kun ei olla varmoja mistä elimistön tilasta esim. haavasta, dreenieritteestä, ruumiinontelosta tai -aukosta valuva tai punktoitu neste on peräisin. Tavallisimmat kysymyksen asettelut ovat 'Onko näyte tai sisältääkö näyte virtsaa/imunestettä/sappinestettä?'

Näyteastia

Muoviputki 10 ml

Näyte

NÄYTE: Haavasta, dreenieritteestä, ruumiinontelosta tai -aukosta tms valuvaa tai punktoitua nestettä puhtaaseen kierrekorkilliseen muoviputkeen. Vertailuksi samasta potilaasta otetaan kysymyksen asettelun mukaan plasma ja/tai virtsanäyte samana päivänä: jos halutaan tietää, sisältääkö näyte virtsaa, tulisi lähettää vertailua varten virtsa- ja plasmanäyte, muissa kysymyksen asetteluissa yleensä plasma riittää.

Mikäli näyte lähetetään OYSin ulkopuolelta toimitetaan vertailunesteenä aina sekä plasma- että virtsanäytettä.

Kysy tarvittaessa vertailunäytteistä Päivystyslaboratoriosta puh. 040 6356351.

LÄHETYS: Näyte toimitetaan huoneenlämmössä laboratorioon mahdollisimman pian. OYSin ulkopuolelta lähetettäessä näyte sentrifugoidaan ja erotellaan ennen lähetystä ja analysoivaan laboratorioon lähetetään sekä supernatantti että sakka, lähetys huoneenlämmössä.

Tekotiheys

Sopimuksen mukaan

Yleistä

Elimistön nesteiden alkuperää voidaan arvioida kemiallisilla määrityksillä. Varsinaisen näytteen lisäksi pitää kysymyksen asettelusta riippuen saada tutkittavaksi myös vertailunäyte/näytteitä (tavallisimmin virtsaa ja/tai plasmaa/seerumia). Kysymyksen asettelun mukaan laboratoriossa valitaan näytteestä ja vertailunesteestä suoritettavat määritykset.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lääkärinlausunto.

Alla on esitetty merkittävimpiä eri elimistön nesteiden ominaisuuksia, joita tulosten tulkinnassa voidaan hyödyntää.

Virtsan erottaa muista elimistön nesteistä korkean kreatiniini- ja ureapitoisuuden perusteella. Kaliumpitoisuus on virtsassa korkeampi kuin plasmassa ja natriumpitoisuus vaihtelee vesierityksen mukaan enemmän kuin plasman natriumpitoisuus.

Haimanesteen ja syljen amylaasiaktiivisuus on selvästi korkeampi kuin plasman. Jos tutkittavan nesteen amylaasiaktiivisuus on yli 1.5-2 -kertainen plasman tasoon verrattuna, viittaa tulos siihen että nesteen joukossa on haimanestettä tai sylkeä.

Sappinesteen proteiinipitoisuus on 3-5 g/l ja bilirubiinipitoisuus hyvin suuri, luokkaa 10 000-20 000 µmol/l.

Imunesteessä triglyseridipitoisuus on yli kaksinkertainen plasman tasoon verrattuna, mutta kolesterolipitoisuus on pienempi kuin plasmassa.

 Transudaattia vai eksudaattia?
          Transudaatti   Eksudaatti
 Proteiini (g/l)  <50% plasmasta  >50% plasmasta
 LD (U/l)      <60% plasmasta  >60% plasmasta
 Glukoosi (mmol/l) plasman tasoa   <=plasmasta
 Valkosolut (xE6/l) <1000 (pleura)  >1000 (pleura)
          <300 (peritoneum) >500 (peritoneum)
 Soluerittely    mononukleaarinen aluksi neutrofiilinen,
                   myöh mononukleaarinen

Huomautuksia

Varsinaisen näytteen lisäksi pitää saada tutkittavaksi myös vertailunäyte/näytteitä (ks. Näyte).

Päivitetty 19.12.2018 / TIM

Sivun alkuun