Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Adrenokortikotropiini, plasmasta

1020 P -ACTH

Tiedustelut

Erityisanalytiikan laboratorio, puh. 040 6356373

Asiantuntijat

kemisti Anna Hyyryläinen: anna.hyyrylainenatnordlab.fi / 040 6356412 ja professori Olli Vuolteenaho: olli.vuolteenahoatnordlab.fi / 0406356423

Indikaatiot

Cushingin syndrooman erotusdiagnostiikka. Hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisen kuori -akselin tasodiagnostiikka: primaarisen ja sekundaarisen lisämunuaisen kuorikerroksen liika- tai vajaatoiminnan erottaminen.

Esivalmistelu

Tutkimus tehdään yleensä vain osastopotilaille. Potilaan tulee välttää ruumiillista ja henkistä stressiä ainakin tutkimusta edeltävän vuorokauden aikana. Aamunäyte suositellaan otettavaksi klo 7-10 ja iltanäyte klo 20.

Näyteastia

EDTA-putki 5 ml

Näyte

Näyte: 5 ml laskimoverta kylmään EDTA-putkeen. Näyte sekoitetaan käsin näytteenoton jälkeen ja laitetaan heti jäävesihauteeseen. Näytettä ei saa sekoittaa putkisekoittajalla. Lähetettäessä 2 ml EDTA-plasmaa. Huom! Hepariinia ei saa käyttää antikoagulanttina, sillä se häiritsee määritystä. Plasma erotetaan soluista mahdollisimman pian, jaetaan kahteen putkeen ja pakastetaan välittömästi. Sentrifugointi kylmässä. Plasmanäyte säilyy 3 tuntia jäävesihauteessa

LÄHETYS: Erottamaton verinäyte voidaan lähettää jäävesihauteessa, mikäli se on perillä tunnin kuluessa näytteenotosta. Plasmanäyte voidaan lähettää jäävesihauteessa, mikäli perillä 3 tunnin kuluessa, muutoin pakastettuna.

Menetelmä

Immunoluminometrinen

Tekotiheys

Kolme kertaa viikossa

Yleistä

Adrenokortikotropiini (ACTH) on aivolisäkkeen etulohkon tuottama 39 aminohappoa sisältävä peptidihormoni. Normaalisti verenkiertoon pääsee vain ACTH:ta, mutta varsinkin ektooppisessa ACTH-tuotannossa verenkierrossa saatetaan todeta runsaita määriä myös biologisesti heikosti aktiivista ACTH:n esiastetta pro-opiomelanokortiinia tai sen fragmentteja. ACTH stimuloi lisämunuaiskuoren kortisolituotantoa. Lisäksi sillä on troofinen vaikutus lisämunuaiskuoreen; rauhanen atrofioituu ACTH:n puutteessa. Seerumin kortisoli puolestaan ehkäisee ACTH:n eritystä takaisinkytkentämekanismilla. Säätelyyn osallistuvat myös kortikotropiinia vapauttava hormoni (CRH) ja vasopressiini, joilla on kyky stimuloida ACTH:n tuotantoa. Kaikenlainen stressi (henkinen ja fyysinen rasitus, infektiot, hypoglykemia, trauma jne.) lisää ACTH-tuotantoa. Glukokortikoidihoito vähentää sitä. ACTH:ta (tai kortisolia) määritettäessä näytteenottoaika on tärkeä muuttuja, sillä ACTH-erityksellä on normaalisti selvä vuorokausirytmi: eritys on runsaimmillaan aamulla ja vähäisimmillään illalla. Lisäksi ACTH:n eritys on sykäyksittäistä, minkä vuoksi on usein tarpeen määrittää ACTH useammasta näytteestä diagnostisen osuvuuden parantamiseksi.

Viitearvot

kaikki alle 46 ng/l

Tulkinta

Kirjallisuuden perusteella lapsilla voidaan käyttää samoja viitearvoja kuin aikuisilla (Acta Paediatr Scand 1981 70:341-345, Eur J Endocrinol. 1997 137:635-42).

Aivolisäkeperäisessä kortisolin liikatuotannossa (Cushingin tauti) tavataan yleensä normaaleja tai kohtalaisesti suurentuneita ACTH-pitoisuuksia. Tyypillistä on myös normaalin vrk-vaihtelun puuttuminen. Ektoopisessa ACTH-tuotannossa (mm. keuhkosyövässä) tavataan voimakkaasti suurentuneita ACTH-pitoisuuksia, mutta normaalit pitoisuudetkin ovat mahdollisia, samoin voimakkaat vaihtelut pitoisuuksissa. Primaarisessa kortisolin liikatuotannossa (esim. kortisolia tuottava lisämunuaiskasvain) plasman ACTH-pitoisuudet ovat pieniä, yleensä mittaamattomissa. Lisämunuaisen kuorikerroksen primaarisessa vajaatoiminnassa (Addisonin tauti) ACTH-pitoisuudet ovat suuria, sekundaarisessa vajaatoiminnassa ne puolestaan ovat normaaleja tai pienentyneitä. Metyraponi suurentaa plasman ACTH-pitoisuutta, jos aivolisäke ja lisämunuaisten kuorikerros toimivat normaalisti. Glukokortikoidit (mm. kortisoli, deksametasoni ja prednisoloni) pienentävät plasman ACTH-pitoisuutta.

Huomautuksia

Erityksessä voi tapahtua nopeita muutoksia, joten pitoisuuden määrittämiseksi voi olla tarpeen ottaa useampi näyte eri aikoina. Ektooppista ACTH:ta erittävät kasvaimet, jotka voivat tuottaa myös poikkeavan kokoisia ACTH:n kaltaisia molekyylejä, saattavat aiheuttaa virheellisen pienen tuloksen. Liian pieniä pitoisuuksia saa aikaan myös potilaaseen ruiskutettu tetrakosaktidi palautevaikutuksen (negatiivinen feedback) takia. Tästä johtuen ACTH-määritys voidaan tehdä vasta 24 tuntia tetrakosaktidin annon jälkeen. Myös oraalisia kontraseptiivejä käyttävillä on todettu keskimääräistä pienempiä pitoisuuksia.

Päivitetty 06.07.2018 / TIM

Sivun alkuun