Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Happamuusaste, pleuranesteestä

10193 Pf-pH

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio. puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Anna Hyyryläinen: anna.hyyrylainenatnordlab.fi / 0406356412 ja ylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Pleuriittien erotusdiagnostiikka

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5 ml

Näyte

NÄYTE: 3 ml Li-hepariiniputkeen. Sakkainen näyte on sentrifugoitava 2000 g 15 min kylmässä. Näytettä ei erotella. Samasta putkesta ei määritetä Pf-Solut-tutkimusta (näyte pysyy mahdollisimman anaerobisena).

Määritys on tehtävä mahdollisimman pian, viimeistään tunnin kuluessa näytteenotosta. Näytettä säilytetään jääkaapissa kylmägeelin välissä.

LÄHETYS: Kylmägeelin välissä tunnin sisällä näytteenotosta.

Menetelmä

Määritys tehdään verikaasuanalysaattorilla spesifisellä pH-elektrodilla.

Tekotiheys

Päivittäin.

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Pleuranesteen pH laskee tulehdussolujen anaerobisen metabolian ja bakteerien aineenvaihduntatuotteiden takia, minkä takia sitä voidaan käyttää pleuriittien diagnostiikassa ja hoidon seurannassa yhdessä Pf-Prot-, Pf-LaktTeh-, Pf-Gluk- ja Pf-LD-määritysten sekä Pf-Solujen laskemisen kanssa.

Tulkinta

Matala Pf-pH viittaa bakterielliin pleuriittiin tai empyeemaan (yleensä alle 7.3). Lievästi madaltuneita pH-arvoja tavataan myös maligneissa pleuriiteissa ja virusinfektioissa.

Pleuriittieffuusiota aiheuttavat mm. infektiot (virukset, bakteerit, tbc), maligniteetit, Dresslerin syndrooma, sidekudossairaudet (reuma, SLE) ja uremia.

Huomautuksia

Pf-pH-tutkimus analysoidaan vain Päivystyslaboratoriossa.

Päivitetty 29.05.2017 / TIM

Sivun alkuun