Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan


Olemme ottaneet käyttöön uuden tutkimusohjekirjan.

Tätä sivustoa ei enää aktiivisesti ylläpidetä uuden tutkimusohjekirjan julkaisemisen jälkeen.

Ongelmatilanteissa ottakaa tarvittaessa yhteyttä NordLab asiakaspalveluun www.nordlab.fi

Kalsium, ionisoitunut, kapillaariverestä

10080 cB-Ca-Ion

Osatutkimukset

cB-Ca-I7.4

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio. puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Anna Hyyryläinen: anna.hyyrylainenatnordlab.fi / 0406356412 ja ylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Epäily hypokalsemiasta tai hyperkalsemiasta, kun potilaalla on hypoalbuminemia tai happo-emästasapainon häiriö.

Ihopistonäytettä tarvitaan erityisesti lapsilla silloin, kun laskimonäytettä ei saada (tutkimus S-Ca-Ion nro 2019), sen tilavuus on liian suuri, tai tutkitaan samanaikaista verikaasutasapainoa, mutta valtimonäytteen tarkkuutta ei tarvita.

Näyteastia

Ca-titrattu Li-hepariinikapillaari

Näyte

NÄYTE: 175 µl verikaasu/elektrolyyttikapillaariin, joka suljetaan tiiviisti. Näytteet säilyvät jääkaapissa n. 4 tuntia. Näyte ei saa jäätyä. Hemolyysi häiritsee määritystä.

LÄHETYS: Kokoverinäyte lähetetään kylmänä. Lähetyksen on oltava perillä 3 tunnin kuluessa näytteenotosta.

Menetelmä

Ionispesifinen elektrodi.

Tekotiheys

Päivittäin.

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Veren kalsiumista noin 40 % on sitoutunut proteiineihin, suurimmaksi osaksi albumiiniin, 10 % on anionikomplekseina ja noin 50 % on ionisoituneena, joka on biologisesti aktiivinen muoto.

Hypoalbuminemia (krooninen munuaisvaurio, nefroottinen syndrooma, malabsorptio) ja eräät lääkeaineet voivat muuttaa kalsiumin kokonaispitoisuutta, mutta ionisoituneen kalsiumin pitoisuus ei muutu. Erityisesti munuaispotilailla ja keskosilla, mutta myös multippelissa myeloomassa ja happoemästasapainon häiriöissä voi ionisoituneen kalsiumin määritys olla hyödyllinen.

Tulkinta

ks. P-Kalsium. Ionisoitunut kalsium kuvastaa elimistön kalsiumtasapainoa paremmin kuin kokonaiskalsium silloin, kun potilaalla on hypoalbuminemia tai happo-emästasapainon häiriö.

 Viiteväli:
 cB-Ca-Ion (pH 7.4) : 1.15 - 1.27 mmol/l

Päivitetty 12.10.2018 / AH

Sivun alkuun