Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Adrenokortikotropiini-koe, lyhyt

1001 Pt-ACTH-R1

Osatutkimukset

S -Korsol

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Tarja Puolakanaho: tarja.puolakanahoatnordlab.fi / 040 6356 293, professori Juha Risteli: juha.risteliatnordlab.fi / 040 6356295 ja professori Olli Vuolteenaho: olli.vuolteenahoatnordlab.fi / 0406356423

Indikaatiot

Lisämunuaisen kuorikerroksen vajaatoimintaepäily.

Esivalmistelu

Prednisoloni ja eräät muut kortikosteroidit häiritsevät kortisolin määritystä. Mikäli kortikosteroidihoitoa ei voi keskeyttää, tulisi siirtyä deksametasoniin. Potilaan valmistautumisen tueksi on olemassa potilasohje http://www.nordlab.fi/fi/node/220#Pt-ACTH-R1

Suoritus

Kokeen suorittaja ja näytteenottaja: osasto/poliklinikka.

Osastolla tai poliklinikalla otetaan 0 min verinäyte, jonka jälkeen annetaan välittömästi synteettistä ACTH:a tetrakosaktidia 250 µg i.v.

Otetaan verinäytteet 30 ja 60 min kuluttua injektiosta.

Näyte

S-Korsol: 1 (0,3) ml seerumia. Säilyvyys: +20 C 1 vrk, +4 C 3 vrk, -20 C kk:sia.

Tekotiheys

S-Korsol arkipäivisin

Tulkinta

Normaalisti S-Korsol:n peruspitoisuus on yli 100 nmol/l ja se suurenee kokeen aikana yli pitoisuuden 500 nmol/l. Primaarisessa lisämunuaiskuoren vajaatoiminnassa vaste puuttuu ja sekundaarisessa se on heikentynyt tai normaali.

Päivitetty 05.06.2018 / TP

Sivun alkuun